Med anledning Corona samlas vi inte längre i Hagakyrkan Norra för att fira gudstjänst. Istället sänds gudstjänsterna via Internet.

Inför varje gudstjänst läggs det upp en länk på Instagram och på hemsidan.

Du kan även lyssna på predikan i efterhand på sondaghelaveckan.se eller via spotify.

 

 Vi har i samråd med präster/pastorer i Habo samt Kärrsgården ställt in våra andakter där.

 

Så vill vi slutligen påminna om att vi har en Gud som är med oss i allt, och till honom får vi gå också med vår oro över det som händer.

Har du frågor är du välkommen att kontakta församlingsledningen eller någon av pastorerna.