20 DEC, 10.00

Gudstjänst från Hagakyrkan
Predikan Peter Bernhardsson,
Sång Evelina Havsed m. team

24 DEC, 23.30

Midnattsgudstjänst från Missionskyrkan
Predikan David Ivansson,
Sång Lena-Maria Klingvall

27 DEC, 10.00

Gudstjänst från Pingstkyrkan
Predikan Roland Eckerby,
Sång Susanne Sparr m. team

20 DEC, 10.00

Nyårsbön för det nya året
Hälsningar och sånger från
de olika församlingarna

Gudstjänsterna sänds på online.hagakyrkanhabo.se