Du som inte redan är med i en hemgrupp i Hagakyrkan, men som längtar efter en sådan gemenskap,
har nu möjlighet att anmäla dig för att vara med i en hemgrupp som möts digitalt, via t ex Zoom eller Skype.

Anmälan eller frågor till:
Benny Nilsson, pastor

phone 073-817 22 14

email