Vill Du bli vår nya rektor?

Vi är en fristående förskola som drivs på kristen grund. Trygghet, lek och lärande är viktiga ledord som präglar hela utbildningen. Vi vill stödja, utmana och stimulera barnen varje dag så att de får möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. För oss är det viktigt att ha en arbetsmiljö med stor delaktighet – god arbetsmiljö skapar vi tillsammans, varje dag!
Hagakyrkan i Habo bedriver en förskola med två enheter, Solstrålen och Framtiden. Varje enhet har plats för 30-35 barn, med en avdelning för äldre barn och en avdelning för yngre barn. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning för samhället yngsta medborgare och arbetar målmedvetet för att enheterna ska erbjuda en rolig, trygg och lärorik utbildning. Vi vill att barnen som gått på vår förskola ska vara rustade för ett livslångt lärande och för att nå detta mål arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsarbete för att bygga goda och hållbara relationer. Vardagen på Hagakyrkans förskola rymmer en god variation av omsorg, lek och lärande vilka tillsammans bildar en helhet som vi är mycket stolta över!

Vi erbjuder

 • Möjlighet att leda det pedagogiska arbetet på två fantastiska enheter med gott rykte
 • En arbetsgemenskap som värnar goda och positiva relationer och vi vet att vi tillsammans
  skapar den bästa arbetsmiljön, varje dag!
 • Goda relationer mellan förskola och hem
 • Nära relationer till huvudman och ledningsgrupp

Vi ser gärna att Du

 • Är legitimerad förskollärare alt. rektor
 • Har ett stort, varmt hjärta för barns trygghet och trivsel i förskolan
 • Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot barn, vårdnadshavare
  och medarbetare
 • Känner trygghet i att leda, stötta och utmana arbetslag, grupper och individer
 • Har ett vetenskapligt förhållningsätt och är väl förankrad i Skollag och Läroplan för förskolan
  och rutiner gällande systematiskt kvalitetsarbete
 • Är nyfiken på tydliggörande pedagogik och medforskande förhållningssätt

Varaktighet

Vår förskolechef går på föräldraledighet till hösten och därför söker vi nu en vikarierande förskolechef för tiden
till sommaren 2025. Tillträde senast oktober eller gärna tidigare enligt överenskommelse. Tjänsten gäller i första
hand heltid men annan tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Du erbjuds att gå bredvid tjänstgörande rektor som
introduktion.

Lön

Fast månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning och kollektivavtal finns.

Ansökan

Har du frågor om tjänstens innehåll och/eller villkor, tveka inte att kontakta oss via e-post på
forskoleradet@hagakyrkanhabo.se

Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Vi ser fram emot din ansökan som du lämnar på ovanstående e-postadress!