Informationsträff

onsdag 6 september kl.19.00
Hagakyrkan

Konfastart

onsdag 13 september Kl.14.30-17.00

Konfahajk

torsdag – fredag 28-29 september

Konfaläger

torsdag – söndag 18-21 april 2024 (Gullbrannagården) 

 
Konfafest 

onsdag 22 maj 2024 kl.18.30-21.00

Konfagudstjänst

söndag 2024 26 maj 2024 kl.10.00