Riktlinjer för Hagakyrkans teams

I Hagakyrkans Teams kan vi få information om vad som händer och kommunicera med varandra. I allt som skrivs ska en vänlig ton hållas. Det får inte förekomma personangrepp eller något som kan uppfattas kränkande. Plattformen är avsedd för enskilda personer. Företag och...